Henkilökohtainen kehitys,  Hyvinvointi,  Menestys,  Yleinen

Positiivinen psykologia – miksi sinun tulisi opiskella sitä?

Kirjassaan “Positiivinen psykologia” onnellisuusprofessori Markku Ojanen kuvailee positiivista psykologiaa suuntauksena, jonka tarkoituksena on tutkia ihmisen vahvuuksia ja tämän kykyä elämän ongelmista selviytymiseen. Tämä psykologian suuntaus selvittää tapoja, kuinka edistää ihmisen hyvinvointia. Se tutkii sitä, millaiset instituutiot ja ympäristöt edistävät hyvää elämää.

Positiivinen psykologia tutkii myös sitä, mikä saa henkilön kokemaan elämänsä elämisen arvoiseksi. Ja sitä, mikä saa ihmisen kukoistamaan (Ojanen 2014, 10.)

Jos haluat löytää konkreettisia työkaluja oman hyvinvointisi tukemiseksi, tulee sinun opiskella hyvinvointia. Tieto on valtaa ja mikä olisi tärkeämpää kuin tietämys siitä, miten edistää omaa onnellisuutta sekä muiden onnellisuutta ja kuinka selvitä elämän kriiseistä mahdollisimman hyvin?

Siksi myös sinun kannattaa perehtyä positiiviseen psykologiaan – onnellisuustieteeseen!

Anna itsellesi työkalut lisätäksesi omaa hyvinvointiasi. Opiskele, kuuntele, kysy ja ihmettele! Tavoitellessasi henkilökohtaista menestystä ja hyvinvointia  positiivinen psykologia on hyvä opiskeltava aihealue. Tämä psykologinen suuntaus kun luo tietoperustaa sille, kuinka voimme itse menestyä ja kuinka voimme auttaa muita menestymään.

Onnellisuuden tavoittelu sinällään saattaa kuulostaa jonkun korvaan itsekkäältä. Sitähän se tavallaan onkin, mutta itseesi panostaminen tulee luomaan ympärillesi hyvää. Terve egosentrisyys on hyvästä.

Onnellisuus säteilee ympärillesi ja saa aikaan perhosefektin lailla hyviä asioita myös muiden ihmisten elämissä.

Positiivisen psykologian keskiössä on tutkia, kuinka pystymme tunnistamaan ja kehittämään parhautta toisissamme ja itsessämme sekä edistää jokaisen menestymisen mahdollisuuksia. Yksi lähtökohta onnellisuuden tutkimukselle on Marie Jahodan vuonna 1958 ilmaisemasta toteamuksesta, että hyvinvoinnin takaamiseksi vaaditaan muutakin kuin pahoinvoinnin poistaminen (Uusitalo-Malmivaara 2015, 19-23.)

positiivinen psykologia

Aina ei kuitenkaan ole mahdollista toimia niin, että kaikki voittavat

Onhan se mahtavaa tavoitella elämää, jossa edistää sekä omia että muiden menestymisen mahdollisuuksia ja mielestäni siihen tulisi aina pyrkiä! Joskus ihminen joutuu kuitenkin tekemään oman onnensa eteen päätöksiä, jotka aiheuttavat muissa ihmisissä negatiivisia tunteita.

Tottakai aina tulee huomioida se, millä tavalla onneaan tavoittelee. Koskaan ei tule pyrkiä omaan onneen kiinni tavoilla, jotka väistämättä aiheuttavat muille ihmisille pahaa. Joskus ikävät tunteet ovat kuitenkin välttämätön paha. Tällöin on tärkeää tarkastella tilannetta kriittisesti ja pohtia mistä se johtuu ja onko valintamme perusteltu.

Esimerkiksi huonosta ihmissuhteesta lähteminen saattaa aiheuttaa paljon surua, vihaa, mustasukkaisuutta ja katkeruutta. Silti se voi olla sinulle kannattavaa ja samaten myös suhteen toiselle osapuolelle. Suhteen katkaiseminen saattaa parantaa elämänlaatuasi huomattavasti.

Joskus taas voi kuitenkin olla hedelmällisempää koittaa selvittää suhteen ongelmat ja jatkaa yhteistä polkua, tämä on tilannekohtaista.

Elämän eri tilanteista ja valinnan kohdista riippumatta riittävä reflektointi on tärkeä osa hedelmällistä päätöksentekoa, jotta voit olla sinut päätöstesi kanssa myös myöhemmin. Käyttäessäsi riittävästi aikaa tilanteen reflektointiin, ehdit henkisesti kypsymään ajatteluprosessin edetessä.

Tämä on mielestäni tärkeää siksi, jotta mielesi olisi valmis vastaanottamaan kaiken sen hyvän, mitä hyvällä valinnalla on sinulle antaa! 

positiivinen

Onnellisuuden tavoittelu on hieno asia. Kun teet itsesi kannalta hyviä päätöksiä, saat mahdollisuuden voida paremmin ja myös levittää hyvää ympärillesi. Voit menestyä ja auttaa muita menestymään. Lisää ajatuksia menestyksestä voit lukea myös kirjoituksestani ““Mitä menestys on?”. Mitä enemmän tiedät aiheista onnellisuus ja menestys, sen helpompaa niiden eteen työskenteleminen on. Vaikeaa sitä on opetella pyöräilemään, jos ei tiedä miten pyörä toimii, eikö vaan? Siksi sinunkin kannattaa tutustua positiiviseen psykologiaan!

Tässä muutamia alan vaikuttajia, teoksia ja verkkosivuja, jotka olen kokenut hyviksi itse tutustuessani aiheeseen:
  • Mihaly Csikszentmihalyi, psykologian professori joka tutkinut mm. luovuutta, subjektiivista hyvinvointia ja onnellisuutta. Luonut “flow”-käsitteen
  • Mihaly Csikszentmihalyin teos: Flow, elämän virta. Tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu
  • Positiivisen psykologian voima, monitieteellinen kokoomateos
  • Positiivinen psykologia Markku Ojasen kirjoittama teos, joka lähestyy ihmistä hyveiden kautta
  • Kaisa Vuorinen, opettaja, puhuja, innostaja

 

Toki teoksia ja tietoa on tarjolla aiheesta paljon enemmänkin. Yllä mainittuja lähteitä olen käyttänyt muun muassa tehdessäni positiiviseen pedagogiikkaan pohjautuvaa opinnäytetyötäni, toivottavasti niistä on iloa myös sinulle!

 

Emppu Koo

Psst! Blogikirjoituksen lähteet

Ojanen, M. 2014. Positiivinen psykologia. 2., uudistettu painos. Bookwell Oy, Porvoo. (kaikki kappaleet ennen lähdeviitemerkintää)

Uusitalo-Malmivaara, L. 2015. Positiivinen psykologia-mitä se on? Teoksessa Uusitalo-Malmivaara,L.(toim.)18-27. Positiivisen psykologian voima. Bookwell Oy, Juva.

 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *